Kto sme

Prevádzkovateľom www stránky je ELVYT spol. s r.o., Nobelova 12, 917 01 Trnava. Adresa našej webovej stránky je: https://www.elvyt.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Kontaktné formuláre

Nakoľko v súvislosti s vyplnením a odoslaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Účel spracúvania osobných údajov
Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

Kategórie príjemcov
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je
Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP):
– poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov
– poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke vyplníte a odošlete formulár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov