Zdvíhacie plošiny

Zdvíhacie plošiny sú prostriedky na odstraňovanie architektonických bariér. Sú určené na dopravu seniorov a osôb so zníženou pohyblivosťou. Plošiny sú aktivované stlačením a podržaním tlačidla.

Plošiny môžu byť inštalované v uzavretých priestoroch alebo vonku, vo verejných a súkromných objektoch. Systémy sú malej veľkosti a nosná konštrukcia je navrhnutá pre rýchlu inštaláciu s minimálnou požiadavkou na stavebné práce.

Pohonný systém a ovládací panel môžu byť inštalované v malej skrini, ktorá sa nachádza v blízkosti systému, čo eliminuje potrebu „strojovne“.

Naše plošiny sú k dispozícii v širokej škále materiálov a majú nepreberné množstvo možností, ako splniť všetky vaše potreby.

Štátny príspevok

Peňažné príspevky na kompenzáciu sú určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia sama prekonať. Dňom 01.01.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 447/2008”), ktorý upravuje podmienky poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu a zavádza niektoré nové peňažné príspevky.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Fyzickej osobe s ŤZP možno poskytnúť na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia.
Za zdvíhacie zariadenia sa považujú najmä:
• schodolez
• zdvihák
• šikmá schodisková plošina
• zvislá schodisková plošina
• výťah
• stropné zdvíhacie zariadenie
Za kúpu zdvíhacieho zariadenia sa považuje aj kúpa jeho nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácia a stavebná úprava ak je potrebná na jeho inštaláciu a prevádzku, pokiaľ má fyzická osoba s ŤZP v byte alebo rodinnom dome trvalý pobyt.
Výška peňažného príspevku je max. 11 617,88 EUR.

Mám záujem o cenovú ponuku

Ak máte záujem o zdvíhaciu plošinu, kontaktujte nás a my Váma pripravíme cenovú ponuku.

Mám záujem o cenovú ponuku

Vyplňte formulár so žiadosťou o ponuku a my Vás budeme kontaktovať.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Bližšie informácie o nároku na štátny peňažný príspevok.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR)

Čo je to zdvíhacie zariadenie, aké sú podmienky nároku na príspevok, čo treba predložiť – toto všetko sa dozviete na stránkach Ministerstva:

Žiadosť o ponuku na zdvíhacie zariadenie

"*" označuje povinné polia

Vaše meno*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.