Referencie – Bratislavský kraj

V Bratislavskom kraji sme realizovali aj tieto zákazky – inštalácie výťahov, rekonštrukcie výťahov atď.

Bratislava

ALLIANZ, Dostojevského rad, Bratislava
Justičný palác – Krajský súd, Bratislava
Veľvyslanectvo Rumunska, F. Kráľa 11
TSÚS – Technický a skúšobný ústav stavebný
TNT Express
STU – fakulta architektúry, Bratislava
Ministerstvo zdravotníctva, Bratislava
Ministerstvo kultúry, Bratislava
Ministerstvo zahraničných vecí, Bratislava
Národný bezpečnostný úrad, Bratislava
Slovenská informačná služba, Bratislava
Data Centrum, Cintorínska ul., Bratislava
UPSVaR, Župné námestie, Bratislava
Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava
Petržalský domov seniorov, Bratislava
BIONT, Karloveská ul., Bratislava
ING, Jesenského ul., Bratislava
VINCI park, Jesenského ul., Bratislava
Slovenský filmový ústav, Grösllingova ul., Bratislava
Slovenské národné múzeum, Žiškova ul., Bratislava
Galéria, Zámočnícka ul., Bratislava
Kultúrno vzdelávacie centrum, Lazaretská ul., Bratislava
Hotel Matyšák, Pražská ul., Bratislava
Hotel Premium, Priekopy – Ružinov, Bratislava
PIZZA HUT, Drevená ul., Bratislava
IES, Vajnorská ul., Bratislava
H&M, Polus City Center, Vajnorská ul., Bratislava
Polyfunkčný objekt Čajakova ul., Bratislava
Polyfunkčná budova – obchod Deichmann, Bratislava
DSS Rosa, Dúbravská ul., Bratislava
AG náruč záchrany, Fedákova ul., Bratislava
Miestny úrad, Junácka ul. 5, Bratislava
Vodná veža, Nobelova ul., Bratislava
Stará tržnica, Bratislava
Bohoslovecká fakulta, Bratislava
BD Okánikova 1, Bratislava
BD Metodova, Bratislava
BD Ursínyho 1
BD Račianska 78, Bratislava
BD Kalinčiakova 13, Bratislava
BD Cabanová ul. 1 až 26, Bratislava
BD Pri Kríži 8,10,12, Bratislava
BD Gorazdova 25, Bratislava
BD Gorazdova 34, Bratislava
BD Račianska 72, Bratislava
BD Pernecká 3A, Bratislava
BD Nad Lúčkami, J.Stanislava 18, Bratislava
BD Jozefská, Bratislava
BD Grösllingova 31, Bratislava
BD Ukrajinská ul., Bratislava
BD Trnavská 14,26,28,30, Bratislava
BD Páričkova 23,25, Bratislava
BD Rozvodná 13C, Bratislava
BD Mickiewiczova, Bratislava
BD Devínska Nová Ves, Bratislava
BD Na Vŕšku, Bratislava
BD Hviezdoslavovo námestie, Bratislava
BD Vlárska, Bratislava
BD Machnáč, Bratislava
BD Ďurgalova, Bratislava
BD Opavská, Bratislava
BD Šancova, Bratislava
BD Haanova, Bratislava
BD Gercenova, Bratislava
BD Višňová, Bratislava
BD Prievoz, Bratislava
BD Jančova, Bratislava
BD Banšelova, Bratislava
BD Búdkova, Bratislava
BD Fazuľová, Bratislava
BD Sokolská 10,12, Bratislava
BD Budyšínska 1, Bratislava
Garden passage Bratislava
RD Timravina 4

Senec

BD Krátka ul.
BD Polárka
MŠ Senec
Dom seniorov W.O.C.H. – Blatné

Pezinok

Radnica mesta Pezinok – centrum
Byty pri Zámku, Mladoboleslavecká ul.
RD Griňava

Modra

Goset Modra
Hotel pod Lipou – pavilón EVA, Harmónia
Hotel pod Lipou, Harmónia

Tomášov

Kultúrny dom – obec Tomášov
BD Tomášov

Malacky

BD Mierové námestie 14, 16
BD M. Rázusa 29, 31
BD Záhorácka 67, 69, 71
BD Záhorácka 5477
BD Záhorácka 5365
Mestské centrum sociálnych služieb
Zdravotné stredisko PEAL
CVČ Malacky
Vstúpte n.o.

Referencie – Bratislavský kraj

V Bratislavskom kraji sme realizovali aj tieto zákazky – inštalácie výťahov, rekonštrukcie výťahov atď.

Bratislava

ALLIANZ, Dostojevského rad, Bratislava
Justičný palác – Krajský súd, Bratislava
Veľvyslanectvo Rumunska, F. Kráľa 11
TSÚS – Technický a skúšobný ústav stavebný
TNT Express
STU – fakulta architektúry, Bratislava
Ministerstvo zdravotníctva, Bratislava
Ministerstvo kultúry, Bratislava
Ministerstvo zahraničných vecí, Bratislava
Národný bezpečnostný úrad, Bratislava
Slovenská informačná služba, Bratislava
Data Centrum, Cintorínska ul., Bratislava
UPSVaR, Župné námestie, Bratislava
Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava
Petržalský domov seniorov, Bratislava
BIONT, Karloveská ul., Bratislava
ING, Jesenského ul., Bratislava
VINCI park, Jesenského ul., Bratislava
Slovenský filmový ústav, Grösllingova ul., Bratislava
Slovenské národné múzeum, Žiškova ul., Bratislava
Galéria, Zámočnícka ul., Bratislava
Kultúrno vzdelávacie centrum, Lazaretská ul., Bratislava
Hotel Matyšák, Pražská ul., Bratislava
Hotel Premium, Priekopy – Ružinov, Bratislava
PIZZA HUT, Drevená ul., Bratislava
IES, Vajnorská ul., Bratislava
H&M, Polus City Center, Vajnorská ul., Bratislava
Polyfunkčný objekt Čajakova ul., Bratislava
Polyfunkčná budova – obchod Deichmann, Bratislava
DSS Rosa, Dúbravská ul., Bratislava
AG náruč záchrany, Fedákova ul., Bratislava
Miestny úrad, Junácka ul. 5, Bratislava
Vodná veža, Nobelova ul., Bratislava
Stará tržnica, Bratislava
Bohoslovecká fakulta, Bratislava
BD Okánikova 1, Bratislava
BD Metodova, Bratislava
BD Ursínyho 1
BD Račianska 78, Bratislava
BD Kalinčiakova 13, Bratislava
BD Cabanová ul. 1 až 26, Bratislava
BD Pri Kríži 8,10,12, Bratislava
BD Gorazdova 25, Bratislava
BD Gorazdova 34, Bratislava
BD Račianska 72, Bratislava
BD Pernecká 3A, Bratislava
BD Nad Lúčkami, J.Stanislava 18, Bratislava
BD Jozefská, Bratislava
BD Grösllingova 31, Bratislava
BD Ukrajinská ul., Bratislava
BD Trnavská 14,26,28,30, Bratislava
BD Páričkova 23,25, Bratislava
BD Rozvodná 13C, Bratislava
BD Mickiewiczova, Bratislava
BD Devínska Nová Ves, Bratislava
BD Na Vŕšku, Bratislava
BD Hviezdoslavovo námestie, Bratislava
BD Vlárska, Bratislava
BD Machnáč, Bratislava
BD Ďurgalova, Bratislava
BD Opavská, Bratislava
BD Šancova, Bratislava
BD Haanova, Bratislava
BD Gercenova, Bratislava
BD Višňová, Bratislava
BD Prievoz, Bratislava
BD Jančova, Bratislava
BD Banšelova, Bratislava
BD Búdkova, Bratislava
BD Fazuľová, Bratislava
BD Sokolská 10,12, Bratislava
BD Budyšínska 1, Bratislava
Garden passage Bratislava
RD Timravina 4

Senec

BD Krátka ul.
BD Polárka
MŠ Senec
Dom seniorov W.O.C.H. – Blatné

Pezinok

Radnica mesta Pezinok – centrum
Byty pri Zámku, Mladoboleslavecká ul.
RD Griňava

Modra

Goset Modra
Hotel pod Lipou – pavilón EVA, Harmónia
Hotel pod Lipou, Harmónia

Tomášov

Kultúrny dom – obec Tomášov
BD Tomášov

Malacky

BD Mierové námestie 14, 16
BD M. Rázusa 29, 31
BD Záhorácka 67, 69, 71
BD Záhorácka 5477
BD Záhorácka 5365
Mestské centrum sociálnych služieb
Zdravotné stredisko PEAL
CVČ Malacky
Vstúpte n.o.